AlphaLED

About newLED Solutions

Dynamická prezentace obsahu, pohyb, světlo, barvy a neohraničené možnosti prezentací na ulicích, obchodních domech i na úřadech.

V jakémkoliv čase i za jakéhokoliv počasí přitahující pozornost každého kolemjdoucího. To jsou výhody našich zařízení, která dáváme do Vašich rukou, abyste mohli vytvořit pro příjemce Vaší reklamy neobvyklý zážitek, který se vtiskne do jeho paměti, odkud se nikdy nevymaže.

V době nejnovějších technologií a stále rychlejšího tempa života, je velkoplošná LED obrazovka, jediná technologie, na které jste schopni rychle měnit prezentace a rychle reagovat na změny v měnícím se světě.

Je to jediné médium, které je schopné seskupit nejdůležitější funkce prezentací informací jež požadují zadavatelé reklamy. Tradiční reklamní média nemají takovéto výhody vzhledem k času instalace, případně lepení.

Firmy, které opírají svůj marketing o reklamu, měli by vzít LED obrazovky jako ideální nosník reklamy. Prestiž a rozmach tohoto způsobu reklamy je skvělým nápadem na prezentaci pozitivního výhledu firmy, svědčící o její stabilnosti a spolehlivosti.

Navíc je LED obrazovka jako skvělý doplněk k zesílení kampaní prováděných na tradičních nosičích reklamy např. rádiu či televizi.

Nabízíme dynamiku, světlo, pohyb 16 milionů barev – sami můžete vyrobit co chcete.